Werkwijze

Ontvangst opdracht, vraag of geschil

Na het ontvangst van de aanvraag is de navolgende procedure van toepassing…

1. DE AANVRAAG

2. DE BEHANDELING

3. DE AFHANDELING EN BETALING

DE AANVRAAG

 • Na het aanklikken van de aanvraagbutton word je omgeleid naar een scherm wat je volledig in dient te vullen.
 • Na het invullen van al je gegevens word deze aanvraag verzonden naar Helpdeskschade.
 • Na ontvangst van deze aanvraag word je benaderd door één van onze schade coaches om je zaak vooraf telefonisch door te nemen. Is je zaak ‘kant en klaar’, dan wordt direct door de schade coach actie ondernomen.
 • In het geval van een schade zal bij de maatschappij een aanvraag voor contra-expertise worden aangevraagd waarbij de schadecoach de zaak tijdelijk door zal schuiven naar de afdeling expertise. Betreft het een juridische vraag zal de schadecoach de zaak tijdelijk door schuiven naar de juridische afdeling. In alle gevallen blijft de schadecoach hét aanspreekpunt.
 • Per telefoon of per mail worden de eventuele nog aanvullende vragen gesteld en wordt de werkwijze nogmaals met je doorgenomen waarna alle partijen van elkaar weten wat ze kunnen verwachten.

DE BEHANDELING

 • Indien sprake is van een vraag aangaande een ontstane schade is de navolgende procedure van toepassing.
 • Nadat Helpdeskschade je aanvraag in behandeling heeft genomen, wordt eerst de Akte van Benoeming opgevraagd bij de expert die is ingeschakeld door de verzekeringsmaatschappij. De akte wordt je na ontvangst toegezonden samen met onze machtiging. Deze Akte van Benoeming betreft een overeenkomst tussen beide experts dat zij zijn ingeschakeld door de maatschappij en door jou. In deze akte wordt eveneens een onpartijdige derde partij (de arbiter) benoemd. Deze arbiter zal, indien beide experts het niet eens raken over het schadebedrag, uiteindelijk beslissen. De arbiter moet tussen het bedrag van de maatschappij-expert en de expert van Helpdeskschade een bedrag vaststellen. Deze akte dient ook door jou te worden getekend.
 • Onze machtiging dient eveneens door jou te worden ondertekend. Hiermee geef je Helpdeskschade het recht namens jou op te treden en namens jou te handelen.
 • Na ontvangst van deze getekende aktes wordt een bezoek bij jou ingepland. Tijdens dit bezoek wordt de gehele schade doorgenomen en beoordeeld. Na dit bezoek wordt een schade-opzet naar de expert van de maatschappij gestuurd waarna deze akkoord kan gaan of niet.
 • Indien de expert van de maatschappij akkoord gaat, wordt een Akte van Taxatie opgemaakt. Deze akte is een overeenkomst tussen beide experts waarna de schade kan worden afgehandeld.
 • Indien de expert van de maatschappij niet akkoord gaat, wordt een Akte van Disakkoord opgemaakt. Deze akte maakt melding dat beide experts er niet zijn uitgekomen waardoor automatisch de opdracht naar de arbiter gaat.
 • Indien sprake is van een juridische vraag of een vraag welke buiten een eventuele contra-expertise ligt, zal de schadecoach tijdens een gesprek bij jou op locatie de casus verder bespreken en toelichten.

DE AFHANDELING EN BETALING

 • De kosten van onze interventie worden, indien mogelijk, namens u gevorderd op basis van artikel 6:96 lid 2B en C in het Burgerlijk Wetboek en of op basis artikel 7:959 in het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen bepalen dat redelijke kosten ter verkrijging van een rechtmatige schadevergoeding ten laste van de aangesproken partij komen, alsmede dat een consument recht heeft op begeleiding, vaststellen en verhaal van de schade. in 98% van alle door ons behandelde zaken heeft dit geleid tot geen kosten voor onze klanten.
 • Bij een contra-expertise ligt de afronding en betaling anders. Nadat beide experts tot een overeenkomst zijn gekomen wordt de factuur van onze gemaakte uren naar de expert van de maatschappij verzonden. In veel van de polisvoorwaarden van de maatschappijen staat dat zij een vergoeding geven tot de maximale vergoeding die zij hun eigen expert betalen. Met andere woorden; indien wij meer kosten maken dan de eigen expert van de maatschappij zouden deze kosten voor u vallen! Helpdeskschade heeft als beleid dat zij NOOIT haar klanten een nota zal sturen voor deze eventuele overige kosten!
 • Je kan dus ten alle tijde ‘zonder bijkomende kosten‘ een eigen expert van Helpdeskschade inschakelen!
 • Je hebt volgens de polisvoorwaarden ALTIJD recht op een eigen in te schakelen expert. Dit kan TIJDENS het afhandelingsproces, VOOR dat een expert door uw maatschappij is ingeschakeld of NA afhandeling van de schade door de expert van de maatschappij!
 • Indien sprake is van een opdracht voor een inspectie, een taxatie, schade-expertise of overige opdracht welke niet verhaalbaar is, wordt voorafgaand aan de rapportage je onze nota toegezonden. Pas na betaling van de door ons gestuurde factuur wordt de rapportage in PDF je toegezonden.

Voor vragen en opmerkingen welke u niet per mail kan of wenst te stellen of indien u liever iemand
persoonlijk wenst te spreken, kunt u ons altijd 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer

Telefoonnummer: 085 – 13 03 278 | Adres: Postbus 11 5480 AA SCHIJNDEL | E-Mail: info@helpdeskschade.nl

contactformulier